Törvényi háttér

Az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény alapján a törvényi háttér:

  • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltatók kötelessége.
  • Ha valamelyik tevékenységet a Mvt vagy a biztonsági szabályzat munkabiztonsági szaktevékenységnek minősít, azt a munkáltató csak külön jogszabályban meghatározott munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti.
  • Biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat. Ahol a munkavállaló veszélyforrásnak lehet kitéve, a hatásos védelmet zárt technológia alkalmazásával, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések alkalmazásával kell megvalósítani.
  • A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.
  • A munkáltató a tevékenységétől függő munkavédelmi veszélyességi osztályba sorolása és a munkavállalók létszáma (már 1 fő munkavállaló esetén is!) szerint köteles munkavédelmi szakképesítésű személyt alkalmazni, minimálisan heti egy órában. Az alkalmazás külső szolgáltatás útján is megvalósítható.
  • A szervezett munkavégzés fogalma vonatkozik a munkavállalót nem foglalkoztató gazdasági társaság természetes személy tagjára is, ha személyes közreműködésével végez munkát (tehát az egyéni vállalkozókra is vonatkozik a munkavédelmi törvény!).
Utolsó módosítás: 2016. október 28. Balázs Zsuzsanna