Adatkezelési tájékoztató

A weboldal üzemeltetője, adatai:

Balczóné Balázs Zsuzsanna
2024 Kisoroszi, Homokalja út 39., Adószám: 66199001-2-33
https://elelmiszer-higienia.hu
e-mail: info@elelmiszer-higienia.hu

Balczóné Balázs Zsuzsanna adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 2024 Kisoroszi, Homokalja út 39. e-mail: info@elelmiszer-higienia.hu

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

A weboldal tárhelyszolgáltatója (hosting): 

Tárhelypark Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
1122 Gaál József út 24.

Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

Az Élelmiszer Higiénia.hu szolgáltatásainak igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük.

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

– a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

– kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

– munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

– szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük.

A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak:

– hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

– amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

– törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

– az adat kezelésének korlátozása;

– a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

– személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek

megtiltása;

– bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

– tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Cookie szabályzat és tájékoztató

Az oldalon a cookie-k használata a látogatók kényelmét, az oldal használatának minőségét javítják, illetve statisztikai célokat szolgálnak. A weboldal látogatásával Ön hozzájárul a Cookie-k használatához is. Amennyiben nem szeretné, hogy a weboldal Cookie-kat hozzon létre a számítógépén, kérjük hagyja el azt, vagy kapcsolja ki a Cookie-k engedélyezését a böngészője beállításaiban.

Cookiek tiltása

A cookie-kat a böngésző hozza létre, és tárolja, így a böngészőn belül van lehetőség a tiltásukra. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy a tiltott cookiekkal a megszokott weboldalaknál megvan az esély hogy nem fognak megfelelően működni.

A cookie-k letiltására vonatkozó információkat keresse a böngészője Súgójában.

 

Partnerünk:

Élelmiszer Higiénia Kft., 2330 Dunaharaszti, Andrássy Gyula utca 62., Adószáma: 32084809-2-13